Novinky

1 2 3 4 5 6 7
Navštívte náš E-shop

OKI PrintManagement

PrintSuperVision (sledovanie tlače)

Centrálny podporný program pre monitorovanie a správu skupiny sieťovo prepojených tlačiarní Executive Series. ontroluje stav tlačiarní v reálnom čase pomocou webového rozhrania kedykoľvek kdekoľvek. Dáva Vám informácie o používaní spotrebného materiálu cez sieť. Tento program je primárne určený pre systémových administrátorov a oddeleniach podpory. Pomocou jeho môžu byť vytvárané komplexné správy o používání tlačiarne a spotrebného materiálu napríklad pre účtovné oddelenia.

 

Print Control (kontrola tlače)

Vstavaný systém pre záznam prevádzky a správu prístupu. Kontroluje tlačové náklady a umožňuje určiť, kto môže tlačiť a čo, kde a kedy môže tlačiť. Print control je úplne bezpečná aplikácia.

 

Colour Correct (korekcia farieb)

Vytvára vlastné farebné tlačové profily pre nastavenie farieb v určitých aplikáciách alebo pre určitých zákazníkov. Zaisťuje správne farebné prevedenie všetkých dokumentov pre trvale profesionálny vzhľad.

 

Colour Swatch (vzorník farieb)

Zlaďuje tlačenú farbu priamo s originálnym farebným vzorom. ýchlo reprodukuje akúkoľvek tlačenú farbu presne a bez zbytočných starostí a straty času s opakovaným nastavovaním.

 

GraphicPro Colour Matching* a Profile Assistant*

Rozšírený colour Management pre výkonné a flexibilné priraďovanie farieb a prácu s ICC farebnými profilmi rôznych typov (simulácia iných zariadení).

 

Storage Device Manager (správa uložených dát)

Ukladá a spravuje fonty, formuláre a čiarové kódy na produktoch Executive Series. Môžete jednoducho sťahovať fonty, formuláre a čiarové kódy na doplnkový pevný disk tlačiarne. Stiahnuté dáta sú spracované rýchlejšie, čo skracuje čas potrebný na spracovanie a uvoľňuje zdroje pre ďalšie úlohy. Vyžaduje pevný disk.

 

Template Manager 2006

Jednoduchý program pre návrh a tlač rady špeciálnych tlačových médií, napr. vizitiek, poukážok, štítkov, čiarových kódov, CD polepov, bannerov, a pod.

 

WebPrint

Tlačová utilita pre uľahčenie korektnej tlače webových stránok. Ovláda sa priamo z nástrojovej lišty Internet Explorer.

 

GEMMA a.s., Krajná ul. 49/b, 821 04 Bratislava 2
sales@gemma.sk | Tel: +421-2-4363 7164, -65, -66, -67, -68 | Fax: +421-2-4363 7169 | Servis: 0905 608 140
Copyright © 2010-2019 Gemma.sk